בטיחות מעל הכל

יש להשמע להוראות הבטיחות ולנקוט משנה זהירות תמיד!!!
העבודה באזור המכונות בלבוש מתאים (צמוד לגוף, ללא אביזרים תלויים) לבל יתפסו במכונות המעבדה
חובה לעבוד עם נעלים סגורות ובטוחות
במכונות אשר קיימות בהן תנועה יש לאסוף את השיער, אסורה העבודה עם ככפות ויש להשמע להוראות המכונה

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Hair

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

1. על המכונות יעבוד רק אדם שקיבל הדרכה והוסמך ע"י איש מקצוע.
2. בטרם תחילת העבודה, חובה לקרוא ולהבין את הוראות הבטיחות אשר מסבירות את השימוש במכונה או החומר
3. טרם תחילת העבודה וודא כי: ידך והרצפה יבשים, הכלי בו הינך מתכוון לעבוד תקין לעבודה, השקע התקע והכבלים תקינים.
4. אין לעבוד במעבדה לבד.
5. יש להקפיד על סביבת עבודה נקיה.
6. במקרה של תקלה מכנית או חשמלית, יש לנתק את התקע מהשקע להציב שלט, וליידע את מנהלי המעבדה ואב הבית

-

הוראות בטיחות למכונת חיתוך בלייזר

NTNTech 130cmX130cm 150W

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Hair

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

1. על המכונה יעבוד רק אדם שקיבל הדרכה והוסמך ע"י איש מקצוע.
2. על המכשיר יעבוד רק אדם שקיבל כתב מינוי ממנהל המתחם.
3. טרם ההפעלה יש לקרוא היטב את הוראות ההפעלה,כולל הוראות הבטיחות.
4. אין ללבוש בגדים רופפים ואין לענוד תכשיטים העלולים להיתפס בחלקי המכונה.
5. יש להקפיד על סביבת עבודה נקיה.
6. אין לבצע פעולות אחזקה ותיקון כאשר המכונה מופעלת.
7. יש לבצע בדיקות רפואיות לעובדים בלייזר בכל מקרה של חשיפה או חשש לחשיפה.
8. יש ללבוש בגדים צמודים, שרוולים רכוסים, נעלים סגורות ואין לעבוד עם כפפות.
9. מכונה תנוקה רק לאחר הדממתה המלאה.
10. הניקוי יעשה באמצעות שואב או מברשת-לא בלחץ אוויר.
11. במידה של תקלה יש להפסיק את פעולת המכונה באופן מיידי.
12. כאשר המכונה עובדת, רק מפעיל המכונה רשאי לפעול בשטח ההפרדה המסומן.
13. אין להסתכל בצורה ישירה בנקודת המפגש של הלייזר עם החומר.

.

הוראות בטיחות להפעלת כרסומת תעשייתית

ShopBot PRSalpha 120"-60"-12" 305cmX152cm30cm

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Hair

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

1. על המכונה יעבוד רק אדם שקיבל הדרכה והוסמך ע"י איש מקצוע.
2. על המכשיר יעבוד רק אדם שקיבל כתב מינוי ממנהל המתחם.
3. טרם ההפעלה יש לקרוא היטב את הוראות ההפעלה, כולל הוראות הבטיחות.
4. יש לוודא כי ישנן דרכי גישה נוחות למתקן.
5. יש להקפיד על סביבת עבודה נקיה ויבשה.
6. אין לבצע פעולות אחזקה ותיקון כאשר המכונה מופעלת.
7. יש להדק היטב את החלק המעובד לאזור העבודה - אין להחזיקו ביד בעת העבודה.
8. אין לגעת בכרסום הנמצא בתנועה.
9. חובה להרכיב משקפי מגן ולאסוף את השיער.
10. לעולם אל תמקם חלקים מגופיך ליד או על חלקים זזים במכונה.
11. במידה של תקלה יש להפסיק את פעולת המכונה באופן מיידי.
12. יש להבטיח שתותקן הגנה מכאנית בנקודת העיבוד הפעילה.
13. אין להשען על המכונה בזמן הפעלתה.
14. אין לבצע מדידות בחלק המעובד בשעת פעולת המכונה.
15. יש ללבוש בגדים צמודים, שרוולים רכוסים, נעלים סגורות ואין לעבוד עם כפפות.
16. מכונה תנוקה רק לאחר הדממתה המלאה.
17. הניקוי יעשה באמצעות שואב או מברשת-לא בלחץ אוויר.

.

הוראות בטיחות להפעלת מדפסת תלת מימדית Something3D

Something3D2D 280mmX270mmX270mm Dual Extruders/Heads (2 colors/materials)

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Hair

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

1. על המכונה יעבוד רק אדם שקיבל הדרכה והוסמך ע"י איש מקצוע.
2. על המכשיר יעבוד רק אדם שקיבל כתב מינוי ממנהל המתחם.
3. טרם ההפעלה יש לקרוא היטב את הוראות ההפעלה, כולל הוראות הבטיחות.
4. יש לוודא כי ישנן דרכי גישה נוחות למתקן.
5. יש להקפיד על סביבת עבודה נקיה ויבשה.
6. אין לבצע פעולות אחזקה ותיקון כאשר המכונה מופעלת.
7. יש לשמור מרחק ממשטח העבודה וראש ההדפסה (האקסטרודר).
8. במידה והמכונה לא פועלת כשורה יש לכבותה, לנתקה מהמחשב ולקורא לאחראי.
9. לעולם אל תמקם חלקים מגופיך ליד או על חלקים זזים במכונה.

.

הוראות בטיחות להפעלת כרסומת שולחנית

Roland Modela MDX20 203.2mmX152.4mmX60.5mm

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Hair

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

1. על המכונה יעבוד רק אדם שקיבל הדרכה והוסמך ע"י איש מקצוע.
2. על המכשיר יעבוד רק אדם שקיבל כתב מינוי ממנהל המתחם.
3. טרם ההפעלה יש לקרוא היטב את הוראות ההפעלה, כולל הוראות הבטיחות.
4. יש לוודא כי ישנן דרכי גישה נוחות למתקן.
5. יש להקפיד על סביבת עבודה נקיה ויבשה.
6. אין לבצע פעולות אחזקה ותיקון כאשר המכונה מופעלת.
7. יש להדק היטב את החלק המעובד לאזור העבודה - אין להחזיקו ביד בעת העבודה.
8. אין לגעת בכרסום הנמצא בתנועה.
9. חובה להרכיב משקפי מגן.
10. לעולם אל תמקם חלקים מגופיך ליד או על חלקים זזים במכונה.
11. במידה של תקלה יש להפסיק את פעולת המכונה באופן מיידי.

.

הוראות בטיחות לשימוש בפלוטר חיתוך

Sega Cutting Ploter 650mm

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Hair

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

1. על המכונה יעבוד רק אדם שקיבל הדרכה והוסמך ע"י איש מקצוע.
2. על המכשיר יעבוד רק אדם שקיבל כתב מינוי ממנהל המתחם.
3. טרם ההפעלה יש לקרוא היטב את הוראות ההפעלה, כולל הוראות הבטיחות.
4. הכנסת חומר גלם תעשה כאשר המכונה דוממת.
5. לעולם אל תמקם חלקים מגופיך ליד או על חלקים זזים במכונה.
6. אין לבצע פעולות אחזקה ותיקון כאשר המכונה מופעלת.
7. עבודות תחזוקה או התקנה יבוצעו אך ורק ע”י גורם מוסמך “אדם כשיר”.
8. עם גמר העבודה כבה את המכונה ונקה את המקום היטב.
9. במידה והמכונה לא פועלת כשורה יש לכבותה, לנתקה מהמחשב ולקרוא לאחראי.

.

הוראות בטיחות לשימוש במלחמים

מלחם שולחני

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Hair

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Air Ventilation

1. על המכונה יעבוד רק אדם שקיבל הדרכה והוסמך ע"י איש מקצוע.
2. יש להכניס את התקע אך ורק לשקעי החשמל או למתאמים המיועדים לכך.
3. שמור על הסדר בעמדת העבודה כשהמלחם אינו בשימוש, יש להניחו תמיד בעריסתו הייעודית והמקורית. אין להניח חפצים דליקים בקרבת המלחם כאשר הוא חם.
4. אין להשתמש במלחם בסביבה לחה או רטובה.
5. הגן על עצמך מפני מכת חשמל.
6. יש להרחיק מילדים אין לאפשר לאנשים בלתי-מורשים להתקרב למכשיר או לכבל. יש להרחיקם מעמדת העבודה.
7. אחסן את המלחם במקום בטוח.
8. אין לגרום לעומס יתר על המלחם.
9. חובה להרכיב משקפי מגן.בשעת עיבוד של דבקים יש לשים לב לאזהרות היצרנים. הגן על עצמך מפני התזת בדיל הלחמה. קיימת סכנת כווייה מבדיל הלחמה נוזלי.
10.לבש בגדי עבודה מתאימים.
11.השתמש בהתקן ליניקת אדי הלחמה.
12.אבטח את הפריט המעובד השתמש בהתקני אחיזה לשם אחיזת הפריט שבו אתה מבצע את ההלחמה. הדבר בטוח יותר מאשר אחיזה ידנית, ושתי ידיך יהיו פנויות להפעלת המלחם.
13.הימנע מיציבה לא-נכונה ארגן את עמדת העבודה בצורה נכונה מבחינה ארגונומית, הימנע מיציבה בלתי-נוחה בשעת העבודה, השתמש תמיד במלחם המתאים.
14.הקפד על טיפול נכון במלחם.
15.בסיום הפעלת המלחם יש להוציא את התקע משקע החשמל.
16.היה ערני. שים לב למעשיך. היה אחראי לעבודתך. אל תשתמש במלחם כשאינך מרוכז.

.

הוראות בטיחות להפעלת זרוע רובוטית

Robotech

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Hair

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

1. על המכונה יעבוד רק אדם שקיבל הדרכה והוסמך ע"י איש מקצוע.
2. על המכשיר יעבוד רק אדם שקיבל כתב מינוי ממנהל המתחם.
3. טרם ההפעלה יש לקרוא היטב את הוראות ההפעלה, כולל הוראות הבטיחות.
4. טרם ההפעלה יש לוודא כי המכשיר מהודק לשולחן.
5. לעולם אל תמקם חלקים מגופיך ליד או על חלקים זזים במכונה.
6. אין לבצע פעולות אחזקה ותיקון כאשר המכונה מופעלת.
7. יש לוודא כי ישנן דרכי גישה נוחות למכשיר.
8. יש לוודא כי שולחן העובדה יציב ומוצמד לקיר.
9. יש לוודא כי כיסא המפעיל והצופים יציב ואינו נמצא ברדיוס עבודת הזרוע.
10.יש לוודא כי המשתמש קרא היטב את הוראות ההפעלה והוסמך להפעיל את הזרוע.

.

הוראות בטיחות להפעלת מקדחת עמוד

-

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Hair

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

1. על המכונה יעבוד רק אדם שקיבל הדרכה והוסמך ע"י איש מקצוע.
2. על המכשיר יעבוד רק אדם שקיבל כתב מינוי ממנהל המתחם.
3. טרם ההפעלה יש לקרוא היטב את הוראות ההפעלה, כולל הוראות הבטיחות.
4. יש לוודא כי ישנן דרכי גישה נוחות למתקן.
5. יש לקבוע את החלק אותו קודחים באמצעים מכאניים, בצורה יציבה וללא ידיים.
6. יש לקבע את העובד באמצעים מכאניים.
7. חל איסור לייצר שבבים ארוכים, יש להרחיקם באמצעות מברשת ולא ביד.
8. יש להגן על העיניים במשקפי מגן או במגן פנים ולאסוף את השיער.
9. אין לעבוד עם כפפות בעת השימוש במקדחה, יש להדק קצוות בגדים רפויים.
10. יש לוודא שהעובד יודע כיצד לנהוג בעת תקלה.
11. המקדחה תנוקה רק לאחר הדממתה המלאה.
12. ניקוי המקדחה יבוצע ע”י שואב או מברשת ולא בלחץ אויר.

.

הוראות בטיחות להפעלת כלים חשמליים

-

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Hair

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

1. על הכלי יעבוד רק אדם שקיבל הדרכה והוסמך ע"י איש מקצוע.
2. טרם השימוש בכלי יש להקפיד על סביבת עבודה נקיה, יבשה ופנויה ממכשולים.
3. יש להוציא את התקע מהשקע כאשר המכשיר לא נמצא בשימוש.
4. אין להשתמש בכבל הזנה חשמלי ו/או תקע פגום, אין להשתמש במכשיר החשמלי אם הוא אינו פועל כפי שצריך, יש לכבות המכשיר, לנתקו מהמחשב ולקרוא לאחראי.
5. אין לבצע פעולות אחזקה ותיקון כאשר המכשיר מופעל.
6. יש לוודא כי ישנן דרכי גישה נוחות לאזור העבודה.
7. יש לוודא כי כל אמצעי הבטיחות קיימים.
8. לפני הפעלת המכשיר יש לוודא כי החומר המעובד רתום כראוי.
9. במקדחה יש לוודא כי מפתח התפסנית אינו נמצא על גבי הכלי בעת הפעלה.

.

הוראות שימוש בסכין חיתוך

-

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Hair

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

Safty Shoes

1. להב הסכין שבשימוש צריך להיות חד.
2. יש לחתוך תמיד כשהסכין מוחזקת במישור אנכי והלהב מופנה כלי מטה.
3. אין לחתוך בתנועות המופנות כלפי גופך.
4. יש לוודא כי אברי גופכם והסובבים אינם נמצאים בטווח קו החיתך.
5. יש לוודא שלהב החיתוך לא יהיה גלוי באין עבודה. אין להחזיק סכין חיתוך בכיס.
6. בעבודה ממשוכת עם הסכין - השתמש בכפפות הגנה מיוחדות.
7. בסיום העבודה הכנס את להב הסכין, והחזר את הסכין למקומו.